Premi Severo Ochoa de Recerca Biomèdica – FERRER INVESTIGACIÓ

Categoria:
Premis
Entitat finançadora:
FERRER Investigació
Data manifestació d'interès:
17/07/2019
Objectiu de la convocatòria:
Premis
Dotació:

40.000€

Requisits:

A cada sol·licitud podran presentar-se un màxim de sis treballs publicats predominantment a Espanya en els quatre darrers anys i realitzats per investigadors espanyols.

Documentacio necessaria:

1.Carta de presentació incloent el nom de l’autor, adreça completa, telèfon de contacte i correu electrònic.
2.Fotocòpia del DNI.
3.Breu currículum no superior a 10 pàgines.
4.Títol i resum de les investigacions que opten al premi.
5.Un màxim de sis treballs en Biomedicina publicats predominantment a Espanya en els ultims 4 anys, realitzats per investigadors espanyols, i que s’ajustin a les bases d’aquesta convocatòria.
6.Els treballs presentats per a optar al Premi Severo Ochoa han de constituir una aportació original, amb base experimental, a algun dels múltiples capítols que constituïxen el camp de la Biomedicina.
7.Es valorarà de manera especial tota aportació innovadora en:

  • Noves hipòtesis contrastades
  • Noves tècniques experimentals
  • Noves terapèutiques

Que constitueixi una millora del coneixement i que contribueixi a elevar el nivell de benestar de les persones.
8.Els treballs es presentaran en forma de separates, proves d’impremta o còpia del manuscrit acceptat, en les quals haurà de figurar l’acreditació corresponent.

Data manifestacio d'interes:
17/07/2019
Data termini OTRI:
Data final de la convocatoria:
31/07/2019
Unitat de gestio:

Unitat de Projectes Nacionals 
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d’aquests terminis.

Convocatories (URL):